1202 ZMST

(2012-2014)

De opdracht omvat het ontwerpen van 12 eengezinswoningen waaronder 10 halfopen bebouwingen en 2 vrijstaande woningen.

Er worden diverse typologieën voorgesteld met zowel hellende als platte daken. Daarnaast krijgen de kopers de kans een aantal wijzigingen aan te brengen en kunnen ze kiezen uit een samengesteld pallet van gevelstenen en dakpannen.

Iedere woning wordt uniek. Een grote diversiteit wordt gecreëerd. Tegelijk wordt door de eenheid in vormgeving en materiaalgebruik een harmonieus straatbeeld gecreëerd.